Close

Svet Honda

Formujeme budúcnosť

Žiť svoj sen

Čo sa kedysi javilo len ako záblesk myšlienky, možno dnes pozorovať v mnohých našich nových autách. Dizajn s progresívnymi aerodynamickými prvkami, mimoriadne úsporné motory – niektoré s hybridnou technológiou – najmodernejšie možnosti pripojenia a bezpečnostné systémy, ktoré prenesú váš zážitok z jazdy na novú úroveň.

Naša pripravovaná vízia nadobúda reálnu podobu prostredníctvom mnohých nápadov našich výskumných a vývojových tímov. Už sme vytvorili novú technológiu pre pokročilý systém nabíjania, ktorý pripraví cestu pre naše budúce elektrické vozidlá.

Neustále si kladieme otázky a hľadáme odpovede. Vždy začíname tým, že hľadáme, ako by sme mohli premeniť naše sny na technológie zlepšujúce život, ktoré by sa všetkým páčili. A toto sa nikdy nezmení.

Posunúť

Hľadíme dopredu

„Technik, ktorý obohatí svet tým, že vytvára dobré produkty, je charakterný človek.“ Soičiro Honda