Ochrana osobných údajov

 • Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na komunikáciu s naším dealerom).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Všetci pracovníci spoločnosti HONDA, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej požiadavky.
 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí  nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom.

 

1. Prevádzkovateľ internetovej webstránky www.honda.sk a súčasne aj prevádzkovateľ z pohľadu ochrany osobných údajov je:

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
IČO: 46814281
IČ DPH: SK4020376965
E-mail: info@honda.sk
Telefón: +421 232 131 111

Zapísané, okr. Súd Bratislava I, oddiel PO: s.r.o., vložka 2127/B


Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránkach www.honda.sk.

 

2. Sprostredkovateľ

 • Autorizovaný dealer HONDA
  aktuálny zoznam je na stránkach www.honda.sk 
 • Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, PSČ, mesto, VIN číslo,
 • 3. Účel spracúvania osobných údajov
 • Newsletter
 • Objednávka skúšobnej jazdy
 • Zvolávacia kampaň - VIN číslo
 • Objednánie brožúry
 • Zaregistrovaie produktu alebo zmena údajov týkajúcích sa vlastníctva vozidla
 • Zistenie informácií o konkrétnom produkte
 • Požiadavok spätného zavolania
 • Reakcia na kampaň,
 • Účasť v súťaži alebo marketingovej akcii
 • Zaslanie otázky alebo poskytnutie spätnej väzby

 

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia, PSČ, mesto
 • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom,
  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia požiadavky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
 • Zvolávacia kampaň - VIN číslo

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú požiadavku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní požiadavky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na kontaktovanie sprostredkovateľom.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník spoločnosti HONDA - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri vypĺňaní formulárov iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pri vyplnení formulára (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov pokiaľ to je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

 

 

Adresy IP

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane adresy IP, operačného systému a typu prehliadača, ak sú k dispozícii, na účely správy systému a poskytovania súhrnných informácií našim zadávateľom reklamy. Ide o štatistické údaje o aktivitách a zvykoch používateľov pri prehľadávaní stránky, ktoré vás neidentifikujú ako jednotlivca.

Súbory cookie

Na našej stránke sa súbory cookie využívajú na to, aby sme vás rozpoznali medzi inými používateľmi našej stránky. Pomáha nám to poskytovať vám kvalitné služby pri prehľadávaní našej stránky a súčasne nám to umožňuje skvalitňovať našu stránku. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a účeloch, na ktoré ich využívame, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie po kliknutí sem. Ak chcete zakázať súbory cookie, potrebné informácie nájdete v pomocníkovi k prehliadaču.

Kde sa ukladajú vaše osobné údaje

Údaje, ktoré od vás zozbierame, možno preniesť a ukladať na stránke mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Môžu ich spracovávať aj pracovníci pracujúci mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo pre niektorého z našich dodávateľov. Poskytnutím vašich osobných údajov súhlasíte s takýmto prenosom, uložením alebo spracovaním. Podnikneme všetky kroky, ktoré sú oprávnene potrebné na to, aby sme zaistili bezpečnú manipulácie s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. 

Prenos informácií cez internet však nie je úplne bezpečný. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili vaše osobné údaje, nemôžeme však zaručiť zabezpečenie vašich údajov prenášaných na našu stránku – každý prenos je na vaše vlastné riziko. Po doručení informácií od vás využijeme prísne postupy a funkcie zabezpečenia v snahe zabrániť neoprávnenému prístupu. 

Využívanie informácií

Doručené informácie o vás využívame týmito spôsobmi:

• s cieľom zabezpečiť, aby sa obsah našej stránky prezentoval čo najefektívnejším spôsobom pre vás aj pre váš počítač,

• s cieľom poskytnúť vám informácie o našich produktoch, službách, ponukách alebo technickom rozvoji, ktoré ste si od nás vyžiadali alebo o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak ste dali súhlas, aby sme sa na vás obrátili na takýto účel,

• aby sme Vás kontaktovali s cieľom zistiť vaše názory na naše produkty a služby, ktoré môžeme využiť v rámci marketingu, výskumu a analýzy, ak ste dali súhlas, aby sme sa na vás obrátili za takýmto účelom.

Vaše údaje môžeme využiť alebo povoliť vybratým tretím stranám, aby ich využili, aj na poskytovanie informácií o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať, a my alebo dané tretie strany sa na vás môžeme v týchto prípadoch obrátiť poštou alebo telefonicky. 

My alebo vybraté tretie strany sa na vás budeme obracať iba elektronicky, ak ste k takejto komunikácii dali súhlas.

Výber a možnosť prihlásenia alebo odhlásenia

Pri odoslaní vašich údajov budete mať možnosť prihlásiť sa na využívanie vašich kontaktných údajov spôsobom uvedeným vyššie alebo sa z neho odhlásiť. 

Keď si napríklad objednáte brožúru, môžete nás pri poskytnutí svojich údajov informovať, ak nechcete, aby sme vám zasielali akékoľvek ďalšie informácie od spoločnosti Honda ani našich partnerov, alebo nám môžete oznámiť, ako najlepšie sa môžeme na vás obrátiť s informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ak nechcete, aby sme vaše údaje použili spôsobom uvedeným vyššie alebo aby sme poskytli vaše údaje tretím stranám na marketingové účely, začiarknite príslušné políčka uvedené vo formulári, prostredníctvom ktorého zhromažďujeme údaje. 

Prihlásením sa k odberu noviniek súhlasíte s pravidelným doručovaním newslettera prostredníctvom e-mailu. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz, ktorý je uvedený v každom vydaní newslettru.

Ak už nechcete dostávať e-maily alebo iné marketingové materiály od nás, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z tohto spôsobu komunikácie jedným z týchto spôsobov:

• odpovedaním na e-mail s uvedením slova „odhlásenie“ v predmete e-mailu,

• zvoľte na formulári možnosť zrušenie odberu a formulár odošlite

• napíšte mail na info@honda.sk

• kliknite na link "odhlásiť" v príslušnom propagačnom materiály.

Poskytovanie informácií od vás

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť ktorémukoľvek členovi skupiny, oprávneným opravovniam alebo tretím stranám pracujúcim v mene spoločnosti Honda. 

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj tretím stranám, ak je našou povinnosťou poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom dodržať právne záväzky alebo uplatňovať naše podmienky používania alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Honda, našich zákazníkov a iných subjektov. 

Podvodné e-maily využívajúce názov spoločnosti Honda

Spoločnosť Honda si je vedomá existencie podvodných e-mailov, ktoré sa bežne označujú ako neoprávnené získavanie údajov (phishing), pričom takýto e-mail môže obsahovať oznámenia, ako sú inzercia pracovných miest, pracovné ponuky a oznámenia o získaní ceny v súťaži. V týchto e-mailoch sa využíva názov spoločnosti Honda na to, aby predstierali, že sú pravé, a existujú výlučne na účely získania súkromných informácií o spotrebiteľoch (napr. čísel kreditných kariet alebo hesiel). Tieto e-maily žiadnym spôsobom nesúvisia so spoločnosťou Honda a spoločnosť Honda nepoužíva tieto spôsoby na inzerciu pracovných miest ani na komunikáciu s víťazmi súťaží. 

Tieto podvodné e-maily sú žiaľ súčasťou rozširujúcich sa podvodov na internete. Tieto praktiky sa realizujú zaslaním falošného e-mailu priamo obeti alebo jej presmerovaním na webovú stránku, na ktorej sa vyžadujú osobné informácie.

Podvodné ponuky pracovných miest sa obvykle zameriavajú na osoby v zahraničí, pretože žiadajú o peniaze, ktoré je potrebné zaslať napríklad na účely získania víz do Spojeného kráľovstva. Spoločnosť Honda nikdy nepožaduje platobné údaje v súvislosti so žiadnou žiadosťou o získanie pracovného miesta ani žiadnou súvisiacou komunikáciou. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa ponuky voľných miest sa obráťte na info@honda.sk.

Nedávno sa vyskytli e-maily s oznámením o víťazstve v súťaži, ktoré predstierali, že pochádzajú od spoločnosti Honda. Spoločnosť Honda nikdy nepožaduje platobné údaje v súvislosti s víťazmi súťaže ani v rámci žiadnej súvisiacej komunikácie.

Spoločnosť Honda odporúča, aby ste v prípade doručenia e-mailu, ktorý využíva názov spoločnosti Honda a požaduje od vás osobné alebo finančné informácie a pri ktorom máte pochybnosti o jeho pravosti, postupovali vo vzťahu k tomuto e-mailu mimoriadne opatrne. 

Aktivity v rámci webovej stránky

Oprava a aktualizácia osobných údajov a prístup k nim

Ak sa vaše osobné údaje zmenia (napr. PSČ, e-mailová adresa atď.) alebo ak máme nepresné údaje, budeme sa snažiť vykonať opravu, aktualizáciu alebo odstránenie vašich osobných údajov z našej databázy. Ak nás chcete informovať o zmene alebo nepresnosti údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu info@honda.sk.

Žiadosti o poskytnutie prístupu

Ak chcete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchováva spoločnosť Honda, obráťte sa písomne na info@honda.sk.

Prepojenia na stránky tretích strán

Na našej stránke môžu byť niekedy uvedené prepojenia na webové stránky v rámci sietí našich partnerov, zadávateľov reklám a pridružených spoločností. Spoločnosť Honda nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej webovej stránky, ktorá je prepojená s jej stránkou. Pri vstupe na stránku tretej strany preberáte zodpovednosť za to, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a právne podmienky, ktoré sa vzťahujú na danú stránku.

Oznámenie zmien

Ak sa rozhodneme zmeniť zásady ochrany osobných údajov, zverejníme tieto zmeny na našej domovskej stránke tak, aby ste vždy mali informácie o tom, ktoré informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne zverejníme. Ak sa v ktoromkoľvek bode rozhodneme použiť vaše osobné údaje iným spôsobom, ako bolo uvedené v čase ich získania, oznámime vám túto skutočnosť e-mailom. Budete mať možnosť rozhodnúť, či môžeme alebo nemôžeme použiť informácie týmto odlišným spôsobom.

Súbory cookie

Na našej stránke sa súbory cookie využívajú na to, aby sme vás rozpoznali medzi inými používateľmi našej stránky. Pomáhajú nám pri skvalitňovaní služieb a meraní výkonnosti stránky. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a účeloch, na ktoré ich využívame, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie